google-site-verification=JsUJm2BKBABxSA_XIqPJ5xgzJiW6J6iXnk29Hz7HrGI
top of page

Användarvillkor

Välkommen till byMikas webbplats!

Dessa användarvillkor beskriver reglerna för användning av byMika Stockholms webbplats, som finns på www.bymika.net.

Genom att använda och surfa på vår webbplats accepterar dessa villkor.

Fortsätt inte använda byMikas webbplats om du inte accepterar och följer alla de villkor som anges på denna sida.

När du godkänner dessa villkor, godkänner du även vår sekretesspolicy och vår användning av Cookies.

Immateriella rättigheter

Om inte annat anges, äger byMika Stockholm EB, Mika Marin Stockholm KB eller HeartBox AB eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter för allt material på denna webbplats med undantag från reklammaterial från tredjepartsföretagen som byMika samarbetar med,. Alla immateriella rättigheter om inte annat uppges är reserverade till byMika Stockholm. Du får använda materialet på vår webbplast för ditt eget personligt bruk under förutsättning med de begränsningar som anges i dessa villkor.

Begränsningar gällande material på byMikas webbplats

Du får inte utan ett skriftligt medgivande från byMika Stockholm göra följande: Publicera material från byMikas webbplats i ditt eget namn, Sälja, hyra eller underlicensiera något material från byMikas webbplats, Återproducera, kopiera eller förfalska material från byMikas webbplats eller kopiera (delar eller hela avsnitt) av innehåll även om du skulle omfördela informationen från byMikas webbplats till andra webbplatser.

Detta avtal gäller så snart du använder byMikas webbplats.

Återförsäljare

Delar av denna webbplats ger återförsäljare av byMikas produkter möjlighet att skicka och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. byMika Stockholm filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från Mika Stockholm, dess agenter och / eller syster och moderbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som lägger upp sina åsikter. I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar är byMika Stockholm inte ansvarigt för Kommentarer eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och / eller lidits till följd av någon användning av och / eller publicering av och / eller framträdande av Kommentarerna på denna webbplats.

byMika Stockholm förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och lovar att

 • Du har rätt att lägga upp kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke till att göra det;

 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;

 • Kommentarerna innehåller inte något förtalande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integritet

 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed av Mika Stockholm en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och bemyndiga andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll
Du får länka till vår webbplats och dess undersidor utan föregående skriftligt godkännande såvida ditt syfte med länkningen inte är att orsaka byMika någon skada i byMikas rykte eller anseende och om länkningen inte orsakar byMika någon ekonomisk skada eller förlust. Det är under dessa förutsättningar tillåtet att länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken uppfyller följande krav.

 • Länken får inte på något sätt vara vilseledande eller uppmana läsaren att följa innehållet som vetenskaplig rådgivning;

 • Kringinnehållet på den publicerande webbplatsen får inte felaktigt antyda sponsring eller godkännande av länkande part och dess produkter och / eller tjänster.

 • Länken passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

 • Länken publiceras inte bland länkar som kan misskreditera byMikas rykte eller anseende eller orsaka byMika ekonomisk skada eller förlust. 

Beställning av varor

Beställningen av varor från byMikas webbshop omfattas av särskilda Köpvillkor som finns specificerade på sidan för webbshopen.

Bokning och avbokning av tider

byMIkas bokningar och avbokningar inklusive eventuella noshow avgifter omhändertages av ett externt partnerföretag Bokadirekt AB. Bokningarna sker på Bokadirekt portal och omfattas av särskilda avbokningsregler och villkor, som finns specificerade i tjänsten. Bokningar som görs per telefon eller på något annat sätt omfattas också av dessa regler. Det är kundens ansvar att förvissa sig om dessa villkor.

Recensioner

Om du väljer att lämna en recension om någon tjänst eller vara från oss, lovar du att på ditt subjektiva sätt lämna en sanningsenlig recension oavsett vilken media du använder dig av. Om du har problem med någon av våra varor eller tjänster, berätta det för oss först innan du lämnar negativ feedback. Vi kan antagligen lösa problemet åt dig. Om du är nöjd med våra varor och tjänster, känn dig fri att berätta det för vem du vill.

Acceptabel användning av vår webbplats

Du får inte använda denna webbplats på något sätt som orsakar eller kan orsaka skada för webbplatsen eller försämrad tillgänglighet av webbplatsen; eller på något sätt som är olagligt, otillåtet, bedrägligt eller annat sätt skadligt. Du får inte använda webbplatsen i samband med något olagligt, otillåtet, bedrägligt eller i ett skadligt syfte eller aktivitet. Du samtycker till att inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, sända, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av eller är länkat till spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, Keystroke-logger, rootkit eller annan skadlig datorprogramvara. Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter inklusive men icke begränsat till dataskrapning, datautvinning, och dataharvesting på eller i samband med denna webbplats utan uttryckligt skriftligt medgivande av byMika Stockholm. Du samtycker till att inte dela eller publicera oönskad kommersiell kommunikation på eller via byMikas webbplats.

Begränsad åtkomst
Åtkomst till vissa områden på denna webbplats är endast begränsad till byMikas återförsäljare eller associerade medlemmar. Vi  förbehåller oss rätten att begränsa tillgången av delar av webbplatsen till återförsäljare och medlemmar efter eget gottfinnande. Login ID och lösenord för åtkomst till begränsade områden på denna webbplats måste hållas konfidentiellt. byMika kan inaktivera ditt användar-ID och lösenord efter eget gottfinnande utan förvarning eller förklaring.

Betalningar och ekonomiska transaktioner

Alla betalningar och ekonomiska transaktioner relaterade till denna webbplats sköts av externa operatörer såsom Paypal, Zettle, Zaver, Klarna, Bokio eller Bokadirekt. Transtionerna följer strikt sina egna villkor som specificeras i samband med köpen. 

Webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats tillhandahålls "som den är" utan några uttryckliga eller underförstådda garantier eller löften. Vi ger inga som helst garantier i förhållande till denna webbplats eller informationen och material på den. Utan att det påverkar allmänheten i föregående stycke garanterar vi inte, att denna webbplats kommer att finnas permanent tillgänglig eller tillgänglig alls eller att informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande. Ingenting på denna webbplats utgör eller är tänkt att utgöra medicinska råd av något slag.

Ansvarfriskrivning

byMikas webbplats kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta förluster, specifika eller följdförluster, affärsförluster, intäktsförluster, vinstförluster eller förluster av förväntade besparingar, kontrakt eller affärsförhållanden, förlust av anseende eller goodwill eller för korruption av information eller data som härrör från användning av denna webbplats. Dessa ansvarsbegränsningar gäller oavsett om motparten uttryckligen skulle informerats om den potentiella förlusten. Ingenting på denna ansvarsfriskrivning utesluter eller begränsar garantier som gäller enligt lag.

 

Skulle någon del av dessa villkor dömas som olagligt eller icke tillämpningsbart av en svensk domstol, ska de punkter ses som upphörade. Resten av dessa villkor fortsätter att vara i full kraft. 

Uppdatering av villkor

Vi uppdaterar dessa villkor då och då och ber dig att bekanta dig med dessa villkor varje gång du besöker vår webbplats. Dessa villkor uppdaterades senast 2021-03-20.

Sekretesspolicy & Cookies

Sekretesspolicy

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur dessa data eventuellt används. All informationssamling vi gör sker i enlighet med EU:s personuppgiftsdirektiv, även kallad GDPR.

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

 

1. Samling av information

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster.

 

1.1 Information som du uppger

Du behöver inget konto för att kunna använda våra tjänster eller köpa våra produkter, men när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller köper våra produkter via vår hemsida ber vi dig om personuppgifter, exempelvis e-postadress, telefonnummer, fakturaadress, leveransadress, födelsedatum eller eventuellt organisationsnummer

 

1.2 Information vi får när du använder våra tjänster

Vi kan få automatiskt genererad information om vilka tjänster du använder, hur du använder dem, vilka produkter du köper och hur mycket du köper. Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics. Det innebär att information om hur våra kunder använder våra tjänster sparas på Googles servrar.

 

1.2.1 Enhetsinformation

Vi får information om den specifika enheten som du använder, dess maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk.

 

1.2.2 Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

- Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor

- IP-adress

- Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress

- Cookies som kan identifiera din webbläsare

 

1.2.3 Platsinformation

När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig geografiskt. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

 

1.2.4 Lokal lagring

Vi kan samla in och spara information lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

 

1.2.5 Cookies och liknande tekniker

Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Du kan styra vilken typ av cookies kan sparas på din enhet i din enhets inställningar. På byMikas webbplats finns följande typer (nedan) av cookies. Vi ber dig att godkänna vår användning av dessa vid ditt första besök på vår webbplats. Nästkommande gångerna utgår vi ifrån att din inställning inte har förändrats och hämtar ditt godkännande automatiskt just från en cookie. Om du tömmer din webbhistorik inklusive cookies, måste du godkänna vår användning av cookies på nytt.

1.2.5.1 Autentiseringscookies som identifierar en användare under sessionens gång när användaren loggar in på en webbplats och använder webbplatsen. Denna cookie sparas som en liten textfil i din enhet. Dessa cookies är nödvändiga för att att webbplatsen ska fungera så som det är tänkt. Dessa cookies måste tillåtas under besöket, men kan raderas efteråt i din webbläsares inställningar.

1.2.5.2 Media Content Player cookies, som lagrar tekniska data under en session där video- eller ljudinnehåll spelas upp på en webbplats och förstörs efter att sessionen är klar.

1.2.5.3 Användarinmatningscookies, som hjälper till att hålla reda på data du själv förser oss med på vår webbplats under en session, inklusive information du matar in i ett formulär, signar upp eller säger upp din prenumeration av vårt nyhetsbrev eller vad det är för fför artiklar som du läggs till i din kundvagn i vår webbshop.

1.2.5.4 Spårande tredjepartscookies, som används t.ex. för att se varifrån besökarna kommer till vår webbplats, vart de tar vägen, hur länge de stannar på webbplatsen eller vilket mönster besöket brukar ha på vår webbplats. Dessa cookies används för att vi ska bättre kunna förstå våra besökare och deras behov på vår webbplats.

1.2.5.5 Remarketing tredjepartscookies, som kan användas av andra tjänster, som vi samarbetar med. Syftet med dessa är att kunna erbjuda dig individanpassad användarupplevelse t.ex. i form av reklam som du antas vara intresserad av. Dessa cookies kan  tillhandahållas av exempelviis Google eller Facebook.

2. Hur vi använder information som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda byMika Stockholm och våra tjänsters användare.

Vi kan använda ditt namn, din e-postadress och din publika beskrivning för att beskriva dig för andra användare av vår tjänst, exempelvis när du skriver en recension.

När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på vår hemsida. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

 

3. Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

 • Välja om din e-postadress och ditt namn skall synas i dina recensioner och kommentarer. Detta gäller dock inte på Facebook där webbsidans egna regler för sekretess gäller.

 • Begära ut information om dina sparade personuppgifter.

 • Stänga av möjligheten för oss att spara cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren.

 • Radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar. Kom ihåg att vår hemsida fungerar snabbare om du inte raderar cookies.

 

4. Information som du delar

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra egna tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

 

5. Åtkomst och uppdatering av personuppgifter

Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga kan vi på begäran uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl. När du ber oss att ta bort information om dig, kan det ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från de aktiva servrarna. Informationen kan finnas kvar i säkerhetskopiorna som gjorts på vårt system.

 

6. Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför byMika Stockholm förutom om juridiska instanser såsom polisen eller skatteverket skulle begära ut dem.

 

6.1 Ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför byMika Stockholm endast om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste enligt EU-direktiv ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela personuppgifter med andra.

6.2 Extern behandling

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

6.3 Juridiska aspekter

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför byMika Stockholm om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter, garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem, upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem eller skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

 

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

 

Om byMika Stockholm skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

 

7. Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda vårt varumärke och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar. Vi arbetar aktivt bl.a med följande:

 • Vi krypterar många av våra tjänster med SSL

 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system

 • Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

 

8. Förändringar och uppdateringar i denna policy

Vår kan ändra denna sekretesspolicy då och då. Alla eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida. Vi rekommenderar att du läser denna policy varje gång du använder våra tjänster. Om någon av ändringarna är av avgörande eller betydande art, kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande exempelvis via e-post. Denna policy uppdaterades senast 2021-03-20.

Cookies
bottom of page