top of page

Mäns Sexuell Hälsa

SHOCKWAVE MOT ED KAN GE
HÄPNADSVÄCKANDE RESULTAT

Shockwaveterapi är en behandlingsform som har funnits länge inom fysioterapin,

men som först nyligen har utvecklats för att behandla erektil dysfunktion, ofta förkortat som ED.  Shockwave kan användas för att förbättra den sexuella förmågan hos män i form av starkare erektioner och ökad uthållighet. Shockwaveterapin kan permanent eller åtminstone semipermanent återställa den erektila mekanismen för naturliga och spontana erektioner.

Shockwaveterapin är fortfarande på s.k. experimentell nivå  och forskning opå området pågår för fullt. Hittills har konstterats att shockwaveterapin genererar en signifikant klinisk förbättring av erektil funktion i de fall där ED bottnar i försämrad penis hemodynamik (blodtillförsel). Vad som utmärker behandlingsformen är att det inte finns några negativa sidoeffekter. Ytterligare forskning behövs, men terapiformen tros komma att skapa en ny standard för behandlingen av ED.

Shockwave ED behandling

Behandlingen görs genom att med en till ändamålet framtagen maskin sända lågintensiva extrakorporeala stötvågor till vissa delar av penis. Behandlingen är inte smärtsam, men man kan uppleva visst obehag. Behandlingen har minimalt med sidoeffekter som endast få upplever. I många fall är behandlingen mycket effektiv och kräver få tillfällen för att uppnå permanent förbättring. Män som vill förbättra sin sexuell förmåga kan märka effekterna omedelbart medan män med ED kan förvänta sig resultat inom några veckor.

shockwave ED behandling

Mediciner som Viagra eller Cialis skapar en tillfällig förbättring av penis hemodynamik. Shockwaveterapin ger samma resultat men förbättrar blodtillförseln permanent, vilket gör att fysiken följer det mentala och spontant orsakar en erektion när man är upphetsad.

Denna behandling kan göras för män i alla åldrar, som upplever ED eller sviktande sexuell förmåga, svaga erektioner eller undermålig stamina. Behandlingen skall genomföras endast om patienten upplever erektil problematik. Även om behandlingen kan stimulera blodtillförseln även hos kvinnor, behandlar den inte något tillstånd hos kvinnor. Effekten varar som minst tre år.

Behandlingen utförs med den senaste tekniken av utbildad manlig personal. Proceduren kräver ingen återhämtning och stör inte de dagliga aktiviteterna. Inte heller behöver man undvika någon sexuell aktivitet utan det är snarare rekommenderat. Många upplever en viss effekt redan under själva behandlingen.

Du behöver inte acceptera erektila problem längre. Kontakta oss så reder vi ut om du är en lämplig kandidat till denna behandling.

Varje behandlingstillfälle tar ca 20 minuter. Beroende på problematik och målsättning görs behandlingen två gånger i veckan under två till fem veckor. Många upplever en märkbar förbättring redan vid 0den första behandlingen.

Medicinska studier visar, att vissa förbättringar verkar vara permanenta och att den generella förbättringen varar i minst två år. Terapiformen har hjälpt även patienter som inte svarar bra mot en medicinsk behandling. Däremot har det visat sig vara mycket svårt att få signifikant förbättring om problematiken beror på prostatektomi eller annan operation på området.

priser och tider shockwave ED behandling

Observera, att detta är en s.k. experimentell behandlingsform. Det innebär bla att även om behandlingsformen är godkänd av amerikanska FDA så har Läkemedelsverket och dess europeiska motsvarighet ännu inte ackrediterat behandlingsformen för att användas i detta avseende.

 

Behandlingen kan även användas vid långvarig muskulär värk i samband med massage. Du kan läsa mer om det här.

Är du intresserad av att genomgå behandlingen för erektil dysfunktion, kan du boka en tid för en kostnadsfri konsultation där vi går igenom ifall du är en lämplig kandidat för behandlingen.

F A Q

Om det nu är så revolutionerande, varför har jag inte hört talas om det innan?

Shockwavebehandling mot erektil dysfunktion är ännu inte en ackrediterad behandling i Sverige. Därför erbjuds den inte inom sjukvården. Behandlingen är godkänd mot ED av bl.a. amerikanska FDA, men EU har låtit sig avvakta med ackrediteringen tills vidare. Av den anleédningen är det få som i nuläget erbjuder denna behandlingsform i detta avseende och således är inte behandlingen vida känd i Sverige ännu.

Hur säker är behandlingen?

Säker. Som teknik är shockwave (ibland kallad stötvågsbehandling) gammal och har använts av fysioterapeuter och ortopeder under mycket lång tid.  Behandlingen kan göras av annars friska personer utan någon överhängande risk för kontraindikationer eller allvarliga biverkningar.

Gör det ont?

Nej, behandlingen är inte samärtsam, men man kan uppleva visst obehag eller svag smärta. Sekvenserna som kan kännaas något smärtsamma är korta och smärtan avtar omedelbart när sekvensen är över. Detta kan också lindras med en lokalbedövande salva eller spray. M.a.o de flesta upplever själva behandlingen smärfri och nästan ingen upplever någon smärta efteråt. Viss ömmad på den behandlade punkten kan dock upplevas under några efterföljande dagar. Det är ändå oftast inget hinder för det vardagliga livet. Nämnas bör också att nivån på smärtan är naturligtvis individuell och kan inte mätas.

Vilka biverkningar kan man få?

Behandlingen är nästan helt fri från biverkningar. Det enda som har rapporterats är blåmärken och rodnad på det behandlade området. Den behandlade punkten kan också kännas lite öm under de närmast eterföljande dagarna. Utöver dessa små besvärligheter finns inga allvarliga biverkningar rapporterade.

Får vem som helst genomgå behandlingen?

Nej. Din lämplighet som kandidat för behandlingen utreds innan din första behandling kan genomföras. Det är flera faktorer som påverkar, bl.a. följande: För att göra behandlingen måste du ha fyllt 20 år och vara i övervägande god hälsa. Du får inte genomgå behandlingen om du haft någon form av cancer under de närmaste fem åren eller inte har blivit friskförklarad, om du får eller har fått strålbehandling under de närmaste tre månaderna, om du har fått injektioner (inklusive ED-injektioner, steroider och kortison) på området under de närmaste tre månaderna, om det finns sår eller ärr på det behandlade området eller om du har känselbortfall eller överkänslighet på intimområdet. Obehandlad hypertoni samt vissa hjärt- och kärlsjukdomar (exempelvis arytmi) kan också utgöra ett hinder. Behandlingen rekommenderas inte till personer vars problematik beror på prostatektomi eller kan härledas till någon annan operation på området. Detta eftersom orsaken till ED i dessa fall oftast beror på en nervskada. Det gör det sällsynt att behandlingen skulle ge en signifikant förbättring. Vid konsultation fyller du i en grundlig hälsodeklaration och måste då uppge alla eventuella omståndigheter som du misstänker kan påverka resultatet eller utsätta dig för några risker. Därefter görs en bedömning om du uppfyller kriterierna och är en lämplig kandidat för behandlingen.

Är resultaten garanterade?

Som med alla medicinska behandlingar generellt, kan ingen fullständig garanti lämnas. Detta beror delvis på att behandingsformen är inte godkänt mot ED i Europeiska Unionen (dock är den det i USA). Resultat av olika studier visar i överlag en mycket hög andel av förbättrade tillstånd när behandlingen har genoförts för patienter med erektil dysfunktion. Förutsatt att du i övrigt är frisk och en lämplig kandidat för behandlingen, finns det en mycket goda chanser till att behandlingen ger dig livsförändrande resultat.

Jag kan inte betala allt på en gång. Kan jag dela upp betalningen?

Ja. Vår salong samarbetar med Klarna som erbjuder delbetalning. Om du vill dela upp betalningen, ansök om ett konto hos Klarna där du kan betala i din egen takt. Information om delbetalning hos Klarna finns här: https://www.klarna.com/se/kundservice/hur-fungerar-delbetalning-med-klarna/

 

För övriga frågor kontakta oss eller boka en kostnadsfri konsultation.

bottom of page