google-site-verification=JsUJm2BKBABxSA_XIqPJ5xgzJiW6J6iXnk29Hz7HrGI
top of page

Mäns Sexuell Hälsa

FÖRBÄTTRAD SEXUELL FÖRMÅGA
MED SHOCKWAVE TERAPI

Shockwave terapi är en behandlingsform som har funnits länge inom fysioterapin,

men som först nyligen har utvecklats för att behandla erektil dysfunktion och för att förbättra den sexuella förmågan hos män i form av starkare erektioner och ökad uthållighet. Till skillnad från andra nuvarande behandlingsalternativ är shockwave terapin unik genom att den syftar till att återställa och förstärka den erektila mekanismen för att möjliggöra naturliga och spontana erektioner.

 

Resultat från grundläggande vetenskapliga experiment har gett bevis för att behandlingen stimulerar frisättningen av angiogena faktorer och den efterföljande neovaskulariseringen av den behandlade vävnaden. Shockwave terapin genererar en signifikant klinisk förbättring av erektil funktion och en signifikant förbättring av penis hemodynamik utan några negativa effekter. Även om ytterligare forskning behövs, kan shockwave terapin skapa en ny standard för behandlingen av erektil dysfunktion och som en terapiform för att förbättra sexuell prestanda.

ED1.jpg

Behandlingen görs genom att med en till ändamålet framtagen maskin sända lågintensiva extrakorporeala stötvågor till vissa delar av penis och kringliggande vävnad. Behandlingen är smärtfri och har minimala sidoeffekter, som endast få upplever. Behandlingen är mycket effektiv och kräver få behandlingstillfällen för att uppnå permanenta förbättringar. Män som vill förbättra sin sexuell förmåga kan märka effekterna omedelbart medan män med en erektil dysfunktion kan förvänta sig resultat inom ett par veckor.

Mediciner som Viagra eller Cialis skapar en tillfällig förbättring av penisens hemodynamik. Shockwave terapin ger samma resultat men förbättrar flödet permanent, vilket gör att fysiken följer det mentala och fungerar när man är upphetsad.

Denna behandling kan göras för män i alla åldrar, som upplever erektil dysfunktion eller sviktande sexuell förmåga, svaga erektioner eller undermålig stamina. Även om behandlingen kan stimulera blodtillförseln även hos kvinnor, har inga signifikanta resultat kunnat påvisas hos kvinnliga försökspersoner. Därför riktar sig behandlingen i första hand för män. Med denna behandling kan goda resultat uppnås snabbt till en låg kostnad.

Är du intresserad av denna behandling, kontakta oss så undersöker vi om du är en lämplig kandidat till denna behandlingsform.

Behandlingen utförs med den senaste tekniken av utbildad manlig personal.

De flesta av oss har nog rum för förbättring. Du behöver inte acceptera erektila problem längre. Hjälpen finns.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation eller boka din första behandling här.

bottom of page